Diecézko.cz2023
Západ slunce
Diecézko
Program
Informace
Filharmonie Hradec Králové25. 11. 2023 • 9.30

Diecézní setkání mládeže

v Hradci Králové

Zastav se a naslouchej

O Diecézku

Na přání papeže sv. Jana Pavla II. a jeho nástupců se mají biskupové scházet každý rok s mládeží své diecéze. Původně byla pro tuto akci vybrána Květná neděle, ale od roku 2021 papež František ustanovil za tento den slavnost Ježíše Krista Krále.

V naší diecézi se mládež schází v sobotu před touto slavností v Hradci Králové. Nejprve proběhne společný režijní program a po občerstvení mohou mladí navštívit různé workshopy a přednášky. Dále je v nabídce sport, hry nebo kavárna, ale také adorace či možnost přistoupit ke svátosti smíření.

Nedílnou součástí tohoto setkání je slavnostní mše svatá v katedrále sv. Ducha s otcem biskupem, která program celého dne završuje.